DD & T-SAT Digital Classes Time Table : 09.12.2020

 డిసెంబర్ 09 
 దూరదర్శన్ యాదగిరి ఛానల్ 

 3వ తరగతి - EVS - 10.30 నుండి 11.00 గంటల వరకు
👉పాఠం - మనం ఏమేమి తింటాం

~~~~~~~~
5వ,తరగతి - గణితం -ఉదయం 11.00 నుండి 11.30 వరకు
 👉పాఠం - వైశాల్యం భావన - చుట్టుకొలత


HIGH SCHOOL

10 వ,తరగతి - English - ఉదయం 11.30 నుండి 11.50 గంటల వరకు
👉పాఠం - Environment (Reading)

~~~~~~~~~
8వ, తరగతి - English -11.50 నుండి 12.13 గంటల వరకు
👉పాఠం - Education and Career

~~~~~~~~~
8వ,తరగతి - భౌతిక శాస్త్రం - ఉదయం 12.13 నుండి 12.21 గంటల వరకు
👉పాఠం - ద్రవాలలో విద్యుత్ ప్రవాహకత


~~~~~~~~~
8వ, తరగతి - Maths-12.21 నుండి 01.00 గంటల వరకు
👉పాఠం - Square Roots and Cubic Roots

టీ- శాట్(T-sat)

5వ తరగతి - EVS - 9.00 గం,, నుండి 9.30 గం,, ల వరకు

👉పాఠం: - శ్వాస వ్యవస్థ - రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ
~~~~~~~~~
4వ తరగతి - తెలుగు - 9.30 గం,, నుండి 10.00 గ,, ల వరకు

👉పాఠం - దేశమును ప్రేమించుమన్నా గేయం - 2

            🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

10వ తరగతి - Urdu - 10.00 గం,, నుండి 10.30 గ,, ల వరకు

👉పాఠం -  - 2 (UM)
~~~~~~~~
10వ తరగతి - హిందీ - 10.30 గం,, నుండి 11.00 గ,, ల వరకు

👉పాఠం - లోక్ గీత్ - 2

            🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲

7వ తరగతి - Maths - 12.00 గం,, నుండి 12.30 గ,, ల వరకు

👉పాఠం - Algebraic Expressions (EM)
~~~~~~~~~
7వ తరగతి - Maths - 12.30 గం,, నుండి 01.00 గ,, ల వరకు

*👉పాఠం - * (UM)

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

6వ తరగతి - తెలుగు - 02.00 గం,, నుండి 02.30 గ,, ల వరకు

👉పాఠం - బొమ్మలు - పదాలు (S/L for UM)
~~~~~~~~~
6వ తరగతి - English - 02.30 గం,, నుండి 03.00 గ,, ల వరకు

👉పాఠం - If a Tree could Talk

             🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰

8వ తరగతి - Social - 03.00 గం,, నుండి 03.30 గ,, ల వరకు

👉పాఠం - 2 (UM)
~~~~~~~~
8వ తరగతి - గణితం- 03.30 గం,, నుండి 04.00 గ,, ల వరకు

👉పాఠం - విలోమానుపాతం

            ♦♦♦♦♦♦♦♦

9వ తరగతి - Physics - 04.00 గం,, నుండి 04.30 గ,, ల వరకు

👉పాఠం - Is Matter Pure? - 1 (EM)
~~~~~~~~~
9వ తరగతి - సాంఘీకశాస్త్రం - 04.30 గం,, నుండి 05.00 గ,, ల వరకు

👉పాఠం - భారతదేశంపై వలసవాద ప్రభావం