DD & T-SAT Digital Classes Time Table : 08.12.2020

 డిసెంబర్ 08 
దూరదర్శన్ యాదగిరి ఛానల్ 

 5వ తరగతి - EVS - 10.30 నుండి 11.00 గంటల వరకు
👉పాఠం - శ్వాస వ్యవస్థ - రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ

~~~~~~~~
4వ,తరగతి - తెలుగు -ఉదయం 11.00 నుండి 11.30 వరకు
 👉పాఠం - దేశమును ప్రేమించుమన్నా గేయం - 2


HIGH SCHOOL

10 వ,తరగతి - Physics - ఉదయం 11.30 నుండి 12.00 గంటల వరకు
👉పాఠం - Reflection of Light at Curved Surfaces - 2 (EM)


~~~~~~~~~
9వ, తరగతి - Bio Science -12.00 నుండి 12.22 గంటల వరకు
👉పాఠం - Sense Organs - 2 (EM)


~~~~~~~~~
8 వ,తరగతి - గణితం - ఉదయం 12.22 నుండి 01.00 గంటల వరకు
👉పాఠం - బీజీయ సమాసాల సమానత్వం, సర్వసమీకరణాల సాధన


టీ- శాట్(T-sat)

3వ తరగతి - English - 9.00 గం,, నుండి 9.30 గం,, ల వరకు
👉పాఠం: - The Mouse and the Pencil

5వ తరగతి - తెలుగు - 9.30 గం,, నుండి 10.00 గ,, ల వరకు
👉పాఠం - నీడ ఖరీదు కథ - 2

10వ తరగతి - Bio Science - 10.00 గం,, నుండి 10.30 గ,, ల వరకు
👉పాఠం - Excretion - 1 (EM)

10వ తరగతి - సాంఘీక శాస్త్రం - 10.30 గం,, నుండి 11.00 గ,, ల వరకు
👉పాఠం - భారతదేశంలో ఎన్నికల ప్రక్రియ - 1 (EM)

7వ తరగతి - Gen Science - 12.00 గం,, నుండి 12.30 గ,, ల వరకు
👉పాఠం - Reflection of Light - 1 (EM)

~~~~~~~~~
7వ తరగతి - Maths - 12.30 గం,, నుండి 01.00 గ,, ల వరకు
👉పాఠం - Fraction, Decimals and Real Numbers - 1 (UM)


6వ తరగతి - Maths - 02.00 గం,, నుండి 02.30 గ,, ల వరకు
👉పాఠం - Data Handling (EM)

~~~~~~~~~
6వ తరగతి - హిందీ - 02.30 గం,, నుండి 03.00 గ,, ల వరకు
👉పాఠం - మైదాన్ - 2


8వ తరగతి - Social - 03.00 గం,, నుండి 03.30 గ,, ల వరకు
👉పాఠం - Forests; Protection and Uses (UM)
~~~~~~~~
8వ తరగతి - English- 03.30 గం,, నుండి 04.00 గ,, ల వరకు
👉పాఠం - The Treasure Within Reading - A

9వ తరగతి - Urdu - 04.00 గం,, నుండి 04.30 గ,, ల వరకు
*👉పాఠం - * (UM)
~~~~~~~~~
9వ తరగతి - జీవశాస్త్రం - 04.30 గం,, నుండి 05.00 గ,, ల వరకు
👉పాఠం - వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల పెంపుదల - మన ముందున్న సవాళ్లు