DD & T-SAT DIGITAL CLASSES TIME TABLE : 14.12.2020

డిసెంబర్ 14 
 దూరదర్శన్ యాదగిరి ఛానల్ 

 3వ తరగతి - తెలుగు - 10.30 నుండి 11.00 గంటల వరకు
👉పాఠం - మన పండుగలు - 3

~~~~~~~~
5వ,తరగతి - EVS -ఉదయం 11.00 నుండి 11.30 వరకు
 👉పాఠం - అస్థి పంజర వ్యవస్థ - జీర్ణ వ్యవస్థ


HIGH SCHOOL

10 వ,తరగతి - భౌతిక శాస్త్రం - ఉదయం 11.30 నుండి 11.55 గంటల వరకు
👉పాఠం - విద్యుత్ ప్రవాహం

~~~~~~~~~
9వ, తరగతి - Maths -11.55 నుండి 12.21 గంటల వరకు
👉పాఠం - Linear Equations in 2 Variables - 2(EM)

8వ,తరగతి - Maths - ఉదయం 12.21 నుండి 01.00 గంటల వరకు
👉పాఠం - Square Roots and Cube Roots - 2(EM)టీ- శాట్(T-sat)

5వ తరగతి - English - 9.00 గం,, నుండి 9.30 గం,, ల వరకు

👉పాఠం: - A Big Surprise
~~~~~~~~~
4వ తరగతి - గణితం - 9.30 గం,, నుండి 10.00 గ,, ల వరకు

👉పాఠం - పెద్ద సంఖ్యల భాగాహారం - అంచనా వేయడం

            🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

10వ తరగతి - Maths - 10.00 గం,, నుండి 10.30 గ,, ల వరకు

👉పాఠం - Similar Triangles - 3 (EM)
~~~~~~~~
10వ తరగతి - హిందీ - 10.30 గం,, నుండి 11.00 గ,, ల వరకు

👉పాఠం - అంతరాష్ట్రీయ్ స్థార్ పర్ హిందీ - 1

            🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲🍲

7వ తరగతి - హిందీ - 12.00 గం,, నుండి 12.30 గ,, ల వరకు

👉పాఠం - చార్మినార్ - 1
~~~~~~~~~
7వ తరగతి - Urdu - 12.30 గం,, నుండి 01.00 గం,, ల వరకు

👉పాఠం - మహమ్మూద్‌ ఔర్ అయాజ్

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

6వ తరగతి - Social - 02.00 గం,, నుండి 02.30 గ,, ల వరకు

👉పాఠం - First Empires Part - A (EM)
~~~~~~~~~
6వ తరగతి - సామాన్య శాస్త్రం - 02.30 గం,, నుండి 03.00 గ,, ల వరకు

👉పాఠం - సహజ దారాలు - వస్త్రాలు నేయడం

             🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰

8వ తరగతి - Maths - 03.00 గం,, నుండి 03.30 గ,, ల వరకు

👉పాఠం - Linear Equations - 3 (UM)
~~~~~~~~
8వ తరగతి - సాంఘీకశాస్త్రం - 03.30 గం,, నుండి 04.00 గ,, ల వరకు

👉పాఠం - భారత రాజ్యాంగం - 2

            ♦♦♦♦♦♦♦♦

9వ తరగతి - Social - 04.00 గం,, నుండి 04.30 గ,, ల వరకు

👉పాఠం - Hydrosphere - 1 (UM)
~~~~~~~~~
9వ తరగతి - భౌతికశాస్త్రం - 04.30 గం,, నుండి 05.00 గ,, ల వరకు

👉పాఠం - పరమాణువుల సంయోగ నియమాలు